SMARTstore opcija za mene?

Prenos naknade

Prenos naknade

Transfer servisne naknade za kartično i Paypal plaćanje na kupca

Dobivam: Trošak obrade prenosi se na krajnjeg kupca

Inicijalne postavke: Iznos servisne naknade za koji se uvećava narudžba

Automatiziranost izvršenja: Maksimalna

Komentar: Servisna naknada zadaje se u procentualnom ili apsolutnom iznosu

15,00KM
powered by eStore