SMARTstore opcija za mene?

Obavijest o prispjeću

Obavijest o prispjeću

Generiranje email obavijesti Kupcu o prispjeću nove kolekcije ili proizvoda

Dobivam: Bolje izglede za konverziju. Plus, personaliziran marketing

Inicijalne postavke: Domena alerta - pojedinačni proizvod ili kategorija

Automatiziranost izvršenja: Kupac označava proizvod(e) od interesa

Komentar: Obavijest se generira kada je artikal raspoloživ

0,00KM
Online knjižara 'Parola' sa naslovima i papirnicom za djecu i odrasle
Pred početak godišnjih odmora, školske-akademske godine, potražnja za pojedinim naslovima je velika. U 'Paroli' redovno najavljuju naslove koje očekuju, a svojim Kupcima omogućavaju da se predbilježe na njih.
powered by eStore